ประกันรถยนต์2+ หรือประกันรถยนต์3+ ดี

ประกันรถยนต์2+

หลายคนที่กำลังมองหาประกันรถยนต์ดีๆ สักแผนหนึ่ง อาจกำลังลังเลในการเลือกประกันรถยนต์2+และประกันรถยนต์3+ เพราะในแผนประกันรถยนต์แบบพลัสนี้ต่างก็ให้ความคุ้มครองที่ดี ครอบคลุมความต้องการในราคาค่าเบี้ยประกันที่พอเหมาะ เป็นแผนประกันที่พลัสความต้องการในราคาย่อมเยาจนน่าดึงดูด ในบทความนี้เราจึงจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้งสองแผนประกันที่ใกล้เคียงกัน 

ในส่วนของประกันรถยนต์2+ นั้นได้ชื่อว่าเป็นแผนประกันราคาคุ้มค่าที่มีความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมสูงที่สุด โดยแผนประกันรถยนต์2+ นั้นจะให้ความคุ้มครองทั้งต่อผู้เอาประกันภัยและต่อคู่กรณีในอุบัติเหตุ อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองไปถึงกรณีที่รถยนต์เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตั้วแต่ไฟไหม้หรือน้ำท่วมด้วย ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือหากรถยนต์เกิดการสูญหาย ประกันรถยนต์2+ ยังเข้ามาให้ความช่วยเหลือในกรณีนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งความคุ้มครองของประกันรถยนต์2+ นั้นต่างกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพียงแค่ว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ จะคุ้มครองเพียงกรณีรถชนรถเท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปถึงกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีคู่กรณีด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว ประกันรถยนต์2+ มีความครอบคลุมที่สูงกว่าประกันรถยนต์3+ ค่อนข้างมาก 

ประกันรถยนต์3+ มีจุดเด่นที่ค่าเบี้ยประกันราคาค่อนข้างถูก มักจะแตกต่างจากประกันรถยนต์ชั้น 3 ไม่มาก แต่เพิ่มความคุ้มครองคือครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อรถยนต์ของคู่กรณีและรถยนต์ของผู้เอาประกัน ซึ่งความแตกต่างของแผนประกันรถยนต์ชั้น 3+ กับแผนประกันรถยนต์ชั้น 2+ คือการที่แผนประกันรถยนต์ชั้น 3+ ไม่คุ้มครองในกรณีภัยพิบัติหรือการสูญหายนั่นเอง โดยแผนประกันภัยชั้น 3+ จะคุ้มครองเพียงกรณีอุบัติเหตุรถชนรถเท่านั้น ไม่รวมไปถึงกรณีที่ไม่สามารถหาคู่กรณีได้และไม่รวมไปถึงความเสียหายจากการเฉี่ยวชนหรือรอยขีดข่วนจากสิ่งของต่างๆ 

ดังนั้น หากว่าความต้องการของคุณไม่ได้จำเป็นต้องมีการคุ้มครองที่กรณีของการสูญหายหรือภัยพิบัติธรรมชาติแล้ว การซื้อแผนประกันภัยชั้น 3+ ก็ถือว่าให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าราคาเบี้ยประกันราคาถูก แต่ถ้าหากว่ามีความต้องการในส่วนของภัยพิบัติแล้ว การเลือกประกันรถยนต์2+ ที่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้และมีความคุ้มครองอื่นๆ เกือบเทียบเท่าประกันภัยชั้น 1 ในราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่าก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม