การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยอาศัยอำนาจในมาตรา 6 และมาตรา 8 (3) (4) (6) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฏไว้ ในข้อ 5 กำหนดให้ผู้ประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ทุกปี อย่างน้อยปีละครั้ง ตรวจสอบโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีกำหนดในประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐานด้วย

สำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ได้แก่

1.ตรวจสอบด้วยตาเปล่า

2.ตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด

ซึ่งการตรวจสอบด้วยตาเปล่าและการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัดสามารถแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ การตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบด้วยอุปกรณ์แต่ละรายการ

การตรวจสอบทั่วไป

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยการตรวจสอบทั่วไป ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบไฟฟ้า แม้จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบที่ง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก แต่อย่างไรกาตม ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของไฟฟ้าและการป้องกัน โดยเฉพาะการสัมผัสส่วนใดๆ จะต้องมั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้าหรือมีอันตรายเกิดขึ้น ต้องมีการป้องกันอย่างเหมาะสม สำหรับการตรวจสอบทั่วไป มีดังนี้

 • การระบายอากาศในห้องไฟฟ้า
 • การระบายอากาศและท่อไอเสียในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • สายไฟฟ้า
 • เซอร์กิตเบรกเกอร์
 • แบตเตอรี่
 • จุดต่อสายหรือขั้วต่อ

การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นการจุดบกพร่อง การเสื่อมสภาพ หรือความผิดปกติที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยให้ทำการบันทึกค่าผลการตรวจสอบและนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขต่อไป สำหรับการตรวจสอบมีหลายรายการ ดังนี้

 • ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจสอบตู้เมนสวิตช์
 • ตรวจสอบแผงย่อย
 • ตรวจสอบโคมไฟ หลอดไฟ หรือระบบให้แสงสว่างต่างๆ
 • ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความถี่ในการตรวจสอบและการบำรุงรักษา

ทั้งนี้ ความถี่ในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อม โดยปกติจะตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี หรือ ปีละครั้ง ซึ่งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าควรมีความถี่เท่าไหร่ ให้พิจารณาจากปัจจัยดังนี้

 • ความถี่ในการทำงาน
 • ความถี่ในการตัดกระแสลัดวงจร
 • สภาพการกัดกร่อนของบรรยากาศ
 • ณ อุณหภูมิโดยรอบและความชื้น

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน้าที่ของช่างเทคนิคไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า หรือฝ่ายวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน นอกจากจะมีความสำคัญทางกฎหมายแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนกระบวนการผลิต สร้างความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าด้วย ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนได้นั่นเอง ทั้งหมดนี้ ก็คือ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี มีแนวทางหรือมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร ใครเป็นผู้ตรวจสอบ และต้องตรวจสอบอะไรบ้าง จริงๆ แล้วรายละเอียดการตรวจสอบมียิบย่อยมากกว่านี้ และต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพอสมควร

เพราะอะไรจึงต้องมองหาการรับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก

หากว่าใครที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ ก็คงจะคิดเหมือนกันใช่หรือไม่ว่าการทำธุรกิจที่ดีและเหมาะสม ควรทำแบบเป็นบุคคลจะดีกว่า แต่แท้ที่จริงแล้วการทำแบบที่เป็นในนามบุคคลอาจจะไม่ได้เหมาะสมอย่างที่คิด เพราะเวลาที่เรานั้นดำเนินงานไปสักช่วงหนึ่ง เราก็จะต้องมีการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิม ส่งผลให้เกิดการจดทะเบียนบริษัท แต่ด้วยความที่บางคนอยากจะประหยัดงบ ก็เลยเลือกที่จะจดทะเบียนแบบนิติบุคคล ราคาถูก การจดทะเบียนบริษัทราคาถูกมีข้อดีดังนี้

1.ทำให้ลูกค้าเชื่อถือในตัวเรา

สิ่งแรกที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จนส่งผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจ อันจะนำพาไปสู่การตั้งบริษัท ก็คือการจดทะเบียนแบบนิติบุคคลนั่นเอง โดยการจดทะเบียนแบบนิติบุคคล จะทำให้คุณได้งานตามที่ต้องการ โดยเฉพาะเมื่อลูกค้าหรือว่าบริษัทคู่ค้าของเรานั้นทำงานหรือติดต่องาน หากว่าให้เลือกระหว่างบริษัทที่จดทะเบียนแล้ว กับบริษัทที่ไม่จดทะเบียน แน่นอนว่าเขาจะต้องเลือกบริษัทที่จดทะเบียนแล้วอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ในขณะเดียวกัน บางกรณีที่หลายๆ คนมองหาแหล่งรับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก ก็เพราะว่าอยากจะประหยัดงบไปใช้ในส่วนอื่นๆ นั่นเอง

2.อยากได้เงินไปลงทุนอย่างอื่น

อีกหนึ่งสิ่งที่ถือเป็นสิ่งซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสำหรับหลายๆ คนก็คือ บางคนอยากจะได้เงินไปลงทุนอย่างอื่นๆ นั่นเอง ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็ได้แก่ การจ้างพนักงานเพิ่มเติม ในขณะที่บางคนอาจจะอยากได้เป็นเงินสำหรับลงทุนขยายกิจการ ซึ่งการก่อตั้งบริษัท โดยจดทะเบียนกับแหล่งรับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูกถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด มีเงินทุนจำนวนมาก สำหรับการที่เรานั้น จะเปิดบริษัทแล้วคิดหนักว่าจะหาเงินทุนจากที่ไหน ก็ได้คำตอบกันแล้วว่าการหาที่จดทะเบียนบริษัทราคาถูกน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม

3.ทำบัญชีโดยมีการเซ็นรับรองได้ง่ายๆ

หลายๆ คนอาจจะไม่รู้ว่าการส่งงบการเงิน และการทำบัญชีโดยที่มีคนเซ็นรับรองนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะว่าการขอกู้เงินจากทางแบงค์ถือเป็นสิ่งที่สะดวกมากที่สุด และรับประกันได้เลยว่าเราจะมีเงินทุนดังที่ใจของเราต้องการแบบไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด

และนี่ก็คือเหตุผลที่หลายๆ คนมองหาการรับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่บางคนยังไม่รู้ก็คือ สิทธิพิเศษทางภาษีนั่นเอง โดยจุดเด่นของสิทธิพิเศษทางภาษีนี้จะทำให้เราสามารถลดหย่อนได้แบบไม่ยากอีกด้วย รับรองเลยว่าเป็นการทำรายได้แบบบุคคลธรรมดา สามารถคิดต้นทุนเหมาได้อีกด้วย เรียกได้ว่าง่ายมากที่สุด

เหตุผลที่ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีการใช้ ” chiller ” ไว้ใช้งาน

ในการทำความเย็นภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีการที่ใช้เครื่องทำความเย็นที่แตกต่างจากบ้านเรือน ซึ่งส่วนมากนั้นจะใช้เครื่องทำความเย็นที่เราเรียกว่า  “chiller ซึ่งมีข้อดีที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “เหตุผลที่เรานั้นควรเลือกใช้ “chiller “ ในการใช้งาน” กับอุตสาหกรรมนะครับ  ว่าทำไมเราถึงควรเลือกใช้ chiller

Chiller คืออะไร

Chiller นั้นเป็นเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดใหญ่อย่างมาก ที่จะมีหน้าที่ในการส่ง และ ผลิต น้ำเย็น และ ปรับ อุณหภูมิน้ำ และ ส่งกลับไปยังเครื่องปรับอากาศภายในห้องต่าง ๆ เพื่อทำให้ความเย็นนั้นถูกส่งอออกไปในทุก ๆ ที่ ของอาคารเพื่อทำให้ห้องต่าง ๆ ภายในอากคารนั้นมีความเย็นมาตามเครื่องปรับอากาศนั้นเอง

อุปกรณ์ทำความเย็น

นอกจาก “chiller “ แล้ว การทำความเย็นนั้นมีอุปกรณ์อื่น ๆ อีกด้วยนะครับ ซึ่งจะมีทั้ง คอยล์ร้อน , คอยล์เย็น , และ ตัวลดความดัน เรามาลองดูกันดีกว่านะครับ ว่าแต่ละตัวนั้นมีหน้าที่อะไรบ้าง

คอยล์ร้อน :  หรือ ที่เราเรียกว่า ตัวควบแน่น จะเป็นอุปกรณ์ที่ ที่ชะระบายความร้อน ให้กัยสารทำความเย็น ที่ระเหยเป็นก๊าซ และทำให้เกิดการควบแน่น ของสารทำความเย็นให้กลายเป็นของเหลว เพื่อส่งออกไปตามเครื่องปรับอากาศตามห้องต่าง ๆ

คอยล์เย็น :  คอยล์เย็นนั้นจะมีหน้าที่ในการทำความเย็น โดยการดึงความร้อนจากรอบคอยล์เย็นเพื่อทำให้สารทำความเย็นที่กำลังเป็นของเหลวระเหยกลายเป็นก๊าซ และ เมื่อเจอกับคอยล์ร้อนที่ส่งออกมาจะทำให้กลายเป็นความเย็นถูกส่งออกไปนั้นเอง

อุปกรณ์ลดความดัน : นั้นมีหน้าที่ลดปริมาณ สารทำความเย็น ที่ไหลเข้าไปในคอยล์เย็นและ ช่วยลดความดันของสารทำความเย็น เพื่อให้ได้สารทำความเย็นที่มีสภาพเป็นก๊าซ

คอมเพรสเซอร์ : คืออุปกรณ์ที่มีหน้าทำดูดสารทำความเน็นในสภาพเป็นก๊าซเข้ามา และ อัดให้เกิดความดันสูงทำให้ก๊าซนั้นมีความร้อนเพิ่มขึ้น

ทำไมเราถึงควรเลือกใช้ “chiller

ใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ : ซึ่ง chiller นั้นจะสามารถทำความเย็นได้ ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ เพราะว่าจะต้องมีการเดินระบบที่ค่อนข้างใช้พื้นที่ดังนั้นสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ การติดเครื่องปรับอากาศให้ครบทุกห้องดูท่าจะเป็นการเปลืองงบประมาณมากกว่า

ทำความเย็นได้พร้อม ๆ กัน : เพราะว่ามีตัวควบคุมความเย็น และ ท่องส่งความเย็นที่มาจากที่เดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใหญ่ขนาดไหนก็ตาม หรือ มีอาคารและ ห้องที่ใหญ่ขนาดไหนก็สามารถทำความเย็นได้อย่างแน่นอน

ดังนั้นจะเห็นว่าการทำความเย็นภายในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้นการเลือกใช้ “chiller “ นั้นค่อนข้างจะตอบโจทย์มากกว่าอย่างมากนะครับเพราะว่าตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของพื้นที่การใช้งานรวมไปถึงเรื่องของการทำความเย็นนั้นค่อนข้างจะตอบโจทย์อย่างมาก และทำให้ประหยัดในการในเรื่องของงบประมาณมากกว่าอย่างมากนะครับ เพราะว่าสามารถทำให้การทำความเย็นนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ  ดังนั้นสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้นการเลือกใช้ “chiller “ นั้นตอบโจทย์กว่าอย่างมากนะครับ

รูปแบบของโกดังสินค้า และวิธีการจัดการโกดังสินค้าที่ดี

โกดังสินค้า หรืออาคารสำหรับเก็บสินค้า ถือว่าเป็นอาคารที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจประเภทการขนส่งสินค้า การนำเข้าสินค้า หรือธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก มีตั้งแต่ โกดังให้เช่า ที่เป็นขนาดเล็ก สำหรับธุรกิจขนาดย่อม ไปจนถึงโกดังขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจส่งออกระดับประเทศ ส่วนองค์กระกอบด้านในของคลังสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ใช้กับธุรกิจประเภทใด

โดยรูปแบบของโกดังสินค้า สามารถจำแนกได้หลายประเภท ตามชนิดของธุรกิจ และขนาดของธุรกิจ เพื่อให้ทกท่านเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของโกดังเราก็มีข้อมูลในส่วนวนี้มาให้ทุกท่านได้ดู เผื่อว่าท่านใดสนใจอยากจะเช่าเอาไว้ทำธุรกิจส่วนตัวบ้าง

รูปแบบของโกดังสินค้า ที่ควรรู้

โกดังสินค้าส่วนตัว โดยเอกชนเป็นเจ้าของเอง ไม่ได้ขึ้นกับใคร จะเป็นเจ้าของโกดังใช้เอง หรือว่าเปิดให้ลูกค้าเข้ามาเช่าก็ได้

โกดังสินค้าสหกรณ์ มีสหกรณ์เป็นเจ้าของ สามารถเปิดให้บริษัทต่างๆ ที่ต้องการเข้ามาเช่าทำธุรกิจได้

โกดังสินค้าแบบสาธารณะ มีรัฐวิสาหกิจเป็นจ้าของ ให้บริษัทเอกชนเข้ามาเชาเพื่อเก็บสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้า เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้สินค้าได้ถูกจัดส่งได้เร็วขึ้น

เพราะฉะนั้นในการจับเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าที่สุด ทางผู้เช่าควรรู้วัตถุประสงค์ของการเช่าก่อน เพื่อที่จะได้เลือกโกดังให้เหมาะกับสินค้า หรือธุรกิจของเราเอง ดังนั้นเราจะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ถ้าต้องการเก็บสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเกิดความคุ้มค่าที่สุด มีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

วิธีการจัดการโกดังเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

โกดังให้เช่า

1.การควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับสินค้า

สินค้าแต่ละชนิด ใช้วิธีการเก็บรักต่างกัน การเลือก โกดังให้เช่า ต้องดูอุณหภูมิของทางโกดังด้วยว่าเป็นอย่างไร สภาพอากาศด้านในเหมาะสมกับตัวสินค้าหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหลัง

2.มีระบบการจัดเก็บที่ดี

การจัดเก็บสินค้าในโกดัง จะต้องวางแผนให้ดี ว่าควรเก็บรักษาอย่างไรเพื่อให้การนำสินค้าเข้า หรือถ่ายถ่ายสินค้าออกให้เป็นระบบ และเข้าถึงได้ง่าย ต้องมีการแข่งสัดส่วนให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน

3.การติดตามสินค้าในโกดัง

เพราะการจัดเก็บสินค้าในโกดัง จะมีสินค้าอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้การเข้าถึงสินค้าแต่ละชนิดแต่ละแบบ อาจจะทำได้ยาก หากไม่มีระบซอฟท์แวร์เข้ามาช่วย หากมีซอฟท์แวร์ระบบเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ การติดตามสถานะของสินค้าที่เข้าออก ก็จะทำได้ง่ายขึ้น

4.มีระบบการขนส่งที่ดี

ระบบการขนส่งในการเคลื่อนย้ายสินค้า ควรจะเป็นระบบที่มีคุณภาพ รวดเร็ว

5.ระบบการรักษาความปลอดภัย

เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการเช่าโกดัง เพราะอันตรายต่างๆ เกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการลักขโมย ความเสี่ยงอย่างอื่นเช่น ไฟไหม้ ปัญหาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีระบบการรักษาหรือการป้องกันที่ดี เมืท่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น ความเสียหายจะมากกว่าแน่นอน

โกดัง-ให้เช่า

ตอนนี้เราก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ โกดังให้เช่า แล้วว่ามีประเภทใดบ้าง รวมถึงวิธีการที่จะทำให้การจัดเก็บรักษาสินค้าในโกดัง มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าทุกชนิด ควรจะรู้ หากเลือกที่จะเช่าโกดัง แทนการสร้างโกดังเป็นของตัวเอง ก็ต้องดูให้ละเอียดเสมอ

ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://industrial.frasersproperty.co.th/th/home/

3 สิ่งที่มือใหม่ “มักพลาด” จนทำให้อดได้งาน

                เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นอาจะเคยบอกว่า “งานหายาก” ทั้ง ๆ ที่สมัครไปหลาย ๆ ที่ก็แล้ว แต่ยังไม่มีที่ไหนติดต่อกลับมาเลยสักที่หากมองในแง่ดีเราอาจจะไม่เข้าตา หรือ ความสามารถของเราอาจจะยังไม่ผ่านก็ได้ แต่ในอีกแง่หนึ่งนั้นคือ “เราพลาด” ในสิ่งที่เล็ก ๆ ไปหรือ เปล่าครับ ? วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่หลาย ๆ คนมักจะพลาดในตอน สมัครงาน กัน จนทำให้ชวดงานดี ๆ ไปก็ได้ เรามาลองกันในบทความนี้ดีกว่านะครับ

Resume ไม่เป็นปัจจุบัน

            สิ่งแรกที่สำคัญเลยนั้นคือ “Resume” นั้นไม่เป็นปัจจุบันหรือเปล่า? บางทีเราอาจจะมีทักษะ หรือ ย้ายถิ่นที่อยู่มาแล้ว แต่ในระบบออนไลน์ของเราที่เราเคยสมัครในเว็บไซต์หางานออนไลน์ต่าง ๆ อาจจะยังเป็นที่อยู่เดิมก็ได้ เลยทำให้ไม่มีนายจ้าง หรือ บริษัทในพื้นที่ติดต่อกลับเข้ามาดังนั้นลองปรับ Resume และ ประวัติส่วนตัวของตัวเองให้เป็นปัจจุบันดูก่อนก็ได้นะครับ ทางผู้ประกอบการ และ นายจ้างได้หาได้เจอง่ายขึ้น

สมัครงาน

มีทักษะเพิ่มเติมหรือไม่ ?

            แน่นอนว่าทักษะนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ และ บางทีเราอาจจะมีทักษะที่เราเพิ่มเติมมาแต่เราอาจจะลืม หรือ ไม่ได้เขียนลงไปใน Resume ของเราซึ่งบางทีทักษะนั้นผู้ประกอบการบางท่านอาจจะต้องการอูยู่ก็ได้ แต่เรากับลืมเขียนลงไปเลย เลยทำให้อดได้งาน ดังนั้นหากเรามีทักษะที่สามารถใช้หาเงิน หรือ ทักษาะที่จำเป็นต่อการทำงานได้ เราก็อย่าลืมใส่เข้าไปด้วยนะครับ

ไม่ยอมอ่าน Mail

                อีกข้อที่สำคัญนั้นคือ คนเรานั้นชอบที่จะเชื่อทุก ๆ อย่างไว้ใน E-mail เดียวกันหมด ไม่ว่าจะกิน เที่ยว เล่น และ สมัครงาน จนบางที E-mail เกี่ยวกับงานนั้นส่งเข้ามาเราก็ไม่ได้เปิดเพราะคิดว่าเป็น E-mail อื่น ๆ ดังนั้นในเรื่องของ เมลล์นั้นต้องขยันอ่านด้วยนะครับ เพราะบางทีเราอาจจะพลาด E-mail ที่สำคัญไปก็ได้

                นี้เป็นเพียงข้อที่พลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ นะครับ มีเหตุการณ์อีกมากมายที่ทำให้พลาดในเรื่องของการสมัครงานไปดังนั้นเราจะต้องพยายามสังเกตุดี ๆ ในทุก ๆ การเคลื่อนไหวของ E-mail นะครับจะได้ไม่พลาดอีก

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับเมื่อเปลี่ยนมาใช้ หลอดไฟ led t8

                หลอดไฟ led t8 มีข้อดีเยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟชนิดนี้กันให้มากขึ้น ใครที่ยังลังเลอยู่ขอบอกเลยว่านี่เป็นหลอดไฟที่ใช้งานง่าย ติดตั้งก็ง่าย ประหยัดพลังงาน ดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดีงามขนาดนี้จะรออะไร ไปซื้อมาใช้กันดีกว่าค่ะ

หลอดไฟ led t8

นอกจากเรื่องความประหยัดแล้ว หลอด led นั้นยังมีข้อดีอยู่อีกมากมาย โดยจะขอพูดถึงหลอด led T8 หรือแบบท่อตรง ที่นิยมใช้กันอย่างมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ องค์กรบริษัท ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือแม้แต่ที่พักอาศัย ต่างก็เปลี่ยนมาใช้กันมากขึ้น แต่หลายๆท่านอาจกำลังสงสัยว่า led T8 คืออะไร ซึ่ง T นั้นย่อมาจาก Tube หมายถึงหลอดไฟที่มีลักษณะของหลอดที่ผอมแบบเดียวกับท่อ ส่วนเลข 8 เป็นขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางหลอดไฟ มีหน่วยเป็นหุน T8 = 8 หุน หรือ 1 นิ้ว โดยมีขั้วหลอดเป็นแบบเขี้ยวชนิด G13 ซึ่งหลอด led t8 ได้ถูกนำมาใช้งานแทนหลอดฟลูอเรสเซนต์ t8 นั่นเอง เรามาดูกันว่า หลอด led t8 มีข้อดีอะไรอีกบ้าง?

ตั้งแต่สมัยก่อนจนกระทั่งปัจจุบันหลอดไฟมีการพัฒนาไปอย่างมากมาย แต่ก่อนเราอาจจะเคยได้เห็นโฆษณาที่สนับสนุนให้ไปใช้หลอดตะเกียบเบอร์ 5 เพราะว่าประหยัดพลังงาน แต่ตอนนี้มีหลอดไฟชนิดที่ประหยัดไฟได้มากกว่ามาใช้ทดแทนแล้ว ซึ่งก็คือหลอดไฟ led นั่นเอง แต่หลอด led ก็ยังมีแยกย่อยไปอีกหลายชนิดด้วยกันดังนั้นวันนี้จะขอพูดถึงแค่หลอด led t8 ซึ่งเป็นหลอดที่นิยมนำมาใช้ทดแทนหลอดผอมฟลูออเรสเซนต์ตามบ้านเรือนกัน

ข้อดีของหลอดไฟ led t8

 1. ประหยัดไฟ หลอดไฟ led t8 ใช้แล้วช่วยประหยัดพลังงานมากกว่า 50% ข้อดีคือจะช่วยลดการจ่ายค่าไฟลงด้วย ปัจจุบันนี้จึงมีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าต่างๆเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟชนิดนี้กันเยอะมาก แม้กระทั่งบ้านเรือนทั่วไปก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้แทนหลอดผอมแบบเก่าแล้วเช่นเดียวกัน เป็นการตอกย้ำถึงความประหยัดไฟของหลอดประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี
 2. ปราศจากสารอันตราย หลอด led ต่างจากหลอดไฟแบบเดิมๆเพราะไม่มีสารปรอทหรือโลหะหนักอื่นๆเป็นส่วนผสม ไม่มีสารเรืองแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ ดังนั้นจึงไม่มีการแผ่รังสียูวีด้วย จึงปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า
 3. ไม่ทำลายพื้นผิว โดยทั่วไปแล้วหลอดฟลูออเรสเซนต์จะแผ่รังสียูวีออกมาด้วย ซึ่งรังสีชนิดนี้จะทำลายพื้นผิวได้หลายชนิด หากเป็นวัตถุต่างๆสีก็จะซีดจางลง ผิวพรรณก็จะหมองคล้ำเหี่ยวย่นได้ง่าย ดวงตาเมื่อยล้า แต่หลอดไฟ led t8 ไม่มีรังสีชนิดนี้ เพราะฉะนั้นจึงหมดกังวลเรื่องนี้ได้เลย
 4. เปิดติดเร็ว เพราไม่ต้องใช้ความร้อนในการกำเนิดแสง จึงเปิดแล้วติดเลย ต่างจากหลอดไฟธรรมดาที่ต้องกระพริบ 2-3 ครั้งกว่าไฟจะติด
 5. ช่วยลดอุณหภูมิห้อง หลอดไฟชนิดอื่นๆก่อให้เกิดความร้อนสูง โดยเฉพาะหลอดที่ต้องใช้การเผาไหม้เพื่อจุดไส้หลอด แต่หลอด led ก่อให้เกิดความร้อนต่ำมาก ห้องจึงร้อนน้อยลงและไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักอีกด้วย
 6. มีอายุการใช้งานยาวนาน หลอดไฟส่วนใหญ่ที่มีอายุการใช้งานสั้นก็เพราะว่าเกิดความร้อนสูงในขณะใช้งาน ทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว แต่หลอด led t8 นั้นมีความร้อนน้อยมาก จึงช่วยยืดอายุการใช้งานได้มากกว่าหลอดไฟธรรมดาหลายเท่าตัวเลยทีเดียว
 7. ประหยัดเงิน ถึงแม้ว่าหลอดไฟ led t8 จะราคาแพงกว่าหลอดไฟธรรมดาอยู่พอสมควร แต่เนื่องจากมีอายุการใช้งานนานกว่า แถมไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอย่างบัลลาสต์กับสตาร์ทเตอร์ จึงลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปได้และคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาวด้วย

จากข้อดีต่างๆมากมายข้างต้น เชื่อว่าหลายๆท่านเริ่มสนใจอยากเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ led 8 กันบ้าง ซึ่งหากเราเลือกหลอดไฟได้อย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งาน ก็จะช่วยลดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก งั้นเรามาดูกันว่าในการเลือกใช้หลอด led t8 นั้นจะมีหลักการพิจารณาอย่างไรให้คุ้มค่าและเหมาะสมแก่การใช้งานมากที่สุด

forex โบรกเกอร์ คืออะไร ? แล้ว ดูยังไงว่าเราจะไม่โดนโกง

forex โบรกเกอร์

ในการเทรดหุ้นนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเทรดหุ้นและส่งตรงไปยังตลาดนะครับ เมื่อเราเทรดไปจะต้องมีหน้าหน้าผ่านตัวกลางการซื้อขายหุ้นที่ถูกเรียกว่า forex โบรกเกอร์ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นว่าเขามีหน้าที่ไว้อะไรและได้เงินจากไหนกันบ้าง ? เราลองมารู้กกับ forex โบรกเกอร์

forex โบรกเกอร์ คืออะไร ?

                พูดง่าย ๆ ว่าเขาคือตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างนักเทรดรายย่อยแบบเรา ๆ กับตลาดของ Forex หรือถ้าพ๔ดให้ถูกกว่านั้นก็คือ “นายหน้า” นั้นเอง โดยคนที่ประกอบอาชีพ forex โบรกเกอร์  นั้นจะสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงและแข็งแรงเอาไว้เพราะรายได้ของเขานั้นมาจากค่าทำเนียมที่เราเทรดกันไปในแต่ละครั้ง ยิ่งเราเทรดถี่ หรือ เทรด บ่อยเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้ forex โบรกเกอร์ นั้นมีรายได้ที่มากขึ้นเท่านั้น เราจึงจะเห็นว่า forex โบรกเกอร์ ที่เก่ง ๆ และน่าเชื่อถือ จะมีนักเทรด ในมือของตัวแอเยอะมาก และคำถามต่อมาคือ เราไม่สามารถมี forex โบรกเกอร์ ได้หรือไม่ ? คำตอบคือไม่ได้ เพราะนักเทรดรายย่อยอย่างเราไม่สามารถเทรดผ่าน Forex Maker ได้โดยตรง เราจึงต้องสมัครสมาชิกกับเหล่า forex โบรกเกอร์ ทั้งหลายนั้นเอง

ขั้นตอนการเลือก forex โบรกเกอร์

                forex โบรกเกอร์ นั้นหลากหลายมาก แต่ทุกท่านคงจะไม่อยากเจอโบรกเกอร์ที่หลอกลวงใช่ไหมครับ ? ดังนั้นเราจึงได้หาข้อมูลลสำหรับการเลือก โบรกเกอร์ยังไงไม่ให้โดนหลอกมาไว้ให้กับท่านแล้ว ลองมาศึกษากันได้เลยครับ

รองรับภาษาไทย

            ถ้าเรากำลังจะสมัครโบรกเกอร์สักเจ้าหนึ่ง แต่เมื่อลองดูและพบว่าไม่มีการสนับสนุนภาษาไทยทางที่ดีอย่างสมัครเลยดีกว่าครับเพราะผมบอกเลยว่ามันจะค่อนข้างยุ่งยากมากในกรณีที่การฝากและการถอนเงินของคุณมีปัญหา ดังนั้นทางที่ดีเลือกที่รองรับและสนับสนุนภาษาไทยไว้ดีกว่าครับ

ฝากถอนต้องง่ายและรวดเร็ว

              การฝากถอนที่รวดเร็วเป็นหัวใจสำคัญของการเทรด  ในกรณีที่ช้าเกินไป คุณอาจจะถูก Margin Call หรือ ล้างพอร์ท คุณต้องเพิ่มเงินอย่างรวดเร็ว โบรกเกอร์ที่ฝากถอนช้าจนคุณต้องล้างพอร์ทไปก่อน หรือไม่สามารถเพิ่มเงินได้ทันที ไม่ควรที่จะเล่นกับโบรกเกอร์เจ้านี้ต่อนะครับ

                เป็นอย่างไงกันบ้างครับเข้าใจ forex โบรกเกอร์ กันมาขึ้นไหมครับ ? จริง ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะเข้าใจใจเพราะโบรกเกอร์เป็นเสสมือนนายหน้าประจำตัวเราที่คอยช่วยให้เราส่งข้อมูลการเทรดหุ้นให้ไปถึง Forex Maker นั้นเอง

ทำความรู้จักกับ “มอเตอร์เกียร์”

มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์ นับเป็นอีกหนึ่งคำที่คุ้นหูพวกเรากันเป็นอย่างยิ่ง แต่จะมีสักกี่คนกันเชียวที่รู้จักกับเจ้ามอเตอร์เกียร์นี้จริงๆ ฉะนั้น บทความนี้เราจึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเจ้ามอเตอร์เกียร์กัน

มอเตอร์เกียร์ คืออะไร ใครรู้บ้าง ?

มอเตอร์เกียร์ หรือ Gear Motor คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมรอบการทำงานของการเคลื่อนที่วัตถุได้อย่างเหมาะสม เช่น เครื่องลำเลียงสินค้า เป็นต้น โดยอาศัยหลักการทำงานจากมอเตอร์แปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลทำให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ และฟันเฟืองหรือเกียร์ก็จะทำหน้าที่ลดรอบความเร็วหรือทดรอบแรงบิด ซึ่งลักษณะภายนอกของอุปกรณ์นี้จะมีรูปทรงคล้ายกับท่อนโลหะทรงกระบอกที่ประกอบด้วยตัวเรือน หน้าแปลน และก้านเพลายื่นออกมา ส่วนด้านในประกอบด้วยกลไกการทำงานต่างๆ เช่น ก้านเพลา แบริ่ง ฟันเฟือง ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากมอเตอร์เกียร์มีหลายรูปแบบ ดังนั้น คุณจึงควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะ

ข้อแนะนำสำหรับการใช้ มอเตอร์เกียร์

 • ควรตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า (1 เฟส 100 โวลต์ หรือ 3 เฟส 200 โวลต์)
 • ควรตรวจสอบขนาดมอเตอร์ (วัตต์)
 • ควรตรวจสอบความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)
 • ควรตรวจสอบอัตราทด
 • ควรตรวจสอบว่ามอเตอร์เกียร์ดังกล่าวสามารถติดตั้งกับเครื่องจักรของท่านได้หรือไม่

วิธีใช้งาน มอเตอร์เกียร์

คุณควรเลือกประเภทมอเตอร์เกียร์ให้เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน โดยพิจารณาเลือกจากขนาดวัตต์หรือกำลังแรงม้าของมอเตอร์ที่ต้องการใช้งาน, อัตราการทดรอบหรือรอบความเร็วที่ต้องการใช้งาน, รูปแบบลักษณะในการติดตั้ง และระบบไฟแบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส เป็นต้น

อีกทั้ง ควรตรวจสอบว่ามอเตอร์เกียร์สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ได้หรือไม่ โดยการเชื่อมต่อกระแสไฟและยึดสกรูให้แน่นหนา และตรวจสอบการทำงานได้ทันที

เคมีภัณฑ์ที่ดีต้องมีอะไรบ้าง ?

เคมีภัณฑ์

แน่นอนว่าโลกเราทุก ๆ อย่างต้องมีความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม เคมีภัณฑ์เองก็เช่นกัน ถ้าหากเคมีภัณฑ์ไม่น่าเชื่อถือจะมีใครกล้าซื้อหรือไม่ครับ ? ผมเดาว่าคงไม่มี ดังนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่า เคมีภัณฑ์ที่ดีจะต้องมีอะไรบ้าง

1.ต้องมี อย.

            แน่นอนว่า เคมีภัณฑ์จะต้องมีการรับรอง อย เพื่อความปลอดภัย เพราะถ้าหากใช้ของไม่มี อย ก็แสดงว่าไม่มีใครรับรองและอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นยะครับถ้าหากเราเปิดใช้

2.กล่องบรรจุแน่นอนหนา ไม่มีการแตก

            ถ้ากล่องกระดาษนั้นอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากตัวถัง แตกออกมาอันนี้เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วครับถ้าหากว่าซื้อมาจากร้านไหนแนะนำเอาไปเปลี่ยนดีกว่านะครับ เพราะสีที่แตกมาตั้งแต่ต้น ใช้ไปอาจจะเกิดอันตรายก็ได้นะครับ

3.มีสัญลักษณ์เตือนว่ามีสารเคมีอันตราย

            เคมีภัณฑ์ที่ดีนั้นที่ข้างตัวถังนั้นนควรมีสัญลักษณ์เตือนไว้ว่าอันตรายนะ อย่าเอาไปเล่น เพื่อกันเด็ก หยิบไปเล่นนั้นเอง

4.วันผลิต วันหมดอายุ

            แน่นอนว่าเราต้องเลือกดํในการเลือกซื้อสินค้าอยู่แล้ว ถ้าหาก ว่าไม่วันที่ผลิต หรือ ไม่มี วันหมดอายุบอกละก็ต้องระวังไว้ให้ดี ๆ นะครับ

5.ส่วนประกอบ

            เมื่อเราเลือกใช้เคมีภัณฑ์สักชิ้นหนึ่งเราไม่ถึงกับต้องรู้ว่าส่วนประกอบตัวนี้มีมีหน้าที่อะไรหรอกครับ แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมีติดไว้นะครับ

6.มาตรฐานการผลิต

            จำเป็นที่ต้องอย่างมาก เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังใช้เนี่ยมันมีมาตรฐานการผลิด หรือ ไม่ มีการผ่านมาตรฐาน ISO หรือไม่ สินค้ามีคุณภาพขนาดไหน

7.ข้อควรระวัง

            และสิ่งสุดท้ายที่เราต้องดูนั้นเลยว่ามีฉลากข้อควรระวังการใช้งานหรือไม่ เพราะ ถ้าหากไม่มีจำเป็นต้องพิจารณาถึงตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แล้วนะครับว่ายังจะสามารถใช้งานได้หรือไม่

                และนี้เป็นเพียง 7 ข้อ ที่เราไว้เลือก เคมีภัณฑ์ที่ดี ถ้าหากว่ามีสิ่งเหล่านี้ท่านก็มั่นใตได้เลยว่าใช้งานได้แน่นอน แต่ถ้าหากไม่มีก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับ เพราะบางทีเราไม่รู้ว่ามีมาตรฐานการผลิตหรือไม่ ถ้าหากมี ทำไมถึงไม่มีสิ่งเหล่านี้กันละทางที่ดีถ้าหากไม่มีก็อย่าใช้ดีกว่านะครับ

การขนส่งที่รวดเร็ว มีประโยชน์กับการขายของออนไลน์อย่างไร

การซื้อของออนไลน์เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ปัจจุบันเราจะเห็นสินค้ามากมายที่หันมาขายในช่องทางออนไลน์กันเยอะมากขึ้น ทั้งของทั่วไป อาหาร หรือแม้แต่ของสด ก็ยังมีให้เห็นแทบทุกอย่าง เพราะช่องทางออนไลน์จะช่วยให้คนเห็นสินค้ามากขึ้น โอกาสที่จะขายสินค้าได้กำไรก็เยอะขึ้นกว่าเดิมด้วย

สำหรับสิ่งที่จะช่วยให้การทำการค้าออนไลน์ไปได้ดีขึ้นก็คือ การขนส่งสินค้า ที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ชื้อกับผู้ขายขึ้น ดังนั้นการเลือกประเภทของการขนส่งให้กับลูกค้า จึงเป็นสิ่งทำควรเลือกให้ดีที่สุด ส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้การขนส่งด่วน กันลองมาดูว่ามีข้อดีอย่างไร

-ลูกค้าประทับใจ เป็นข้อแรกเลยที่สำคัญหากลูกค้าได้ของที่อยากได้ รวดเร็วเหมือนกับที่คิดเอาไว้ ก็ย่อมทำให้ลูกค้ามีความประทับใจในร้านค้านั้นๆ แต่ในทางกลับกันถ้าร้านไหนที่มีการขนส่งแบบช้ากว่าปรกติ ก็มักจะทำให้ลูกค้าไม่ค่อยพอใจ หรือไม่ก็อาจจะทำหนิร้านค้าได้ ที่ส่งของได้ช้าเกิน

-เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น แน่นอนว่าหากทางร้านมีการขนส่งด่วน ที่ดี รวดเร็วทันใจลูกค้า ลูกค้าก็อยากจะกลับเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้านอีกครั้งแน่ และถ้าสินค้ามีคุณภาพดีด้วย ก็มั่นใจได้เลยว่าทางร้านย่อมมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน เพราะส่วนใหญ่คนที่ช็อปปิ้งออนไลน์ จะเลือกร้านที่มีการขนส่งแบบรวดเร็วทันใจเท่านั้น ไม่มีใครอยากจะเจอร้านที่มีการขนส่งช้าๆ

-กระจายสินค้าได้ดีกว่าเดิม ถ้าการขนส่งมีความรวดเร็ว สินค้าก็จะกระจายได้มีประสิทธิมากขึ้น และยอดการส่งออกของสินค้าก็จะได้เยอะกว่าเดิมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์หรือว่าการทำสินค้าอย่างอื่นก็ตาม

เห็นไหมว่าการเลือกการขนส่งที่มีความรวดเร็วให้กับลูกค้า จะส่งผลดีกับการทำธุรกิจแทบทุกอย่างเลยก็ว่าได้ ดังนั้นหากใครที่ต้องการอยากจะให้ลูกค้าประทับใจในการทำการค้าออนไลน์ อันดับแรกให้เลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับสินค้า และก็ให้เลือกบริษัทที่มีการขนส่งด่วน เอาไว้ก่อน

ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับขนส่งเยอะมากก็จริง แต่ก็ไม่ใช้ว่าทุกบริษัทจะมีคุณภาพของการให้บริการที่เหมือนกัน คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย จึงควรเลือกให้ดี ลองหาข้อมูลของแต่ละบริษัทเสียก่อน ว่าคุณภาพของการขนส่งของแต่ละบริษัทเป็นอย่างไร ระยะเวลาในการขนส่งกับระยะทางมีความรวดเร็วแค่ไหน เพื่อให้ได้คุณภาพการขนส่งที่ดีที่สุด

หรือคนที่ขายของออนไลน์อยู่แล้ว หากรู้สึกว่าบริษัทขนส่งที่ใช้บริการอยู่ไม่ดีเท่าที่ควร คุณภาพการขนส่งช้าเกินไปจนทำให้ลูกค้าหลายคนเข้ามาบ่น แนะนำว่าให้เปลี่ยนบริษัทขนส่งจะดีกว่า ไม่เช่นนั้นยอดขายของร้านก็อาจจะน้อยลงกว่าเดิมก็ได้ และก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเช่นนั้นเยอะมากด้วย ถ้าหากว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกว่าไม่ได้รับการบริการที่ดีพอ

เพราะเหตุนี้เอง คนที่ต้องการอยากจะให้ธรุกิจของตัวเองได้รับความนิยมจากบรรดาลูกค้าทั้งหลาย ควรเลือกการขนส่งด่วน เอาไว้ก่อนทุกครั้ง ถึงแม้ว่าจะมีค่าบริการที่สูงกว่าการขนส่งแบบธรรมดา แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อดีแล้ว ก็ยังถือว่าคุ้มค่าอยู่ดี