การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยอาศัยอำนาจในมาตรา 6 และมาตรา 8 (3) (4) (6) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฏไว้ ในข้อ 5 กำหนดให้ผู้ประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ทุกปี อย่างน้อยปีละครั้ง ตรวจสอบโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีกำหนดในประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐานด้วย

สำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ได้แก่

1.ตรวจสอบด้วยตาเปล่า

2.ตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด

ซึ่งการตรวจสอบด้วยตาเปล่าและการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัดสามารถแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ การตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบด้วยอุปกรณ์แต่ละรายการ

การตรวจสอบทั่วไป

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยการตรวจสอบทั่วไป ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบไฟฟ้า แม้จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบที่ง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก แต่อย่างไรกาตม ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของไฟฟ้าและการป้องกัน โดยเฉพาะการสัมผัสส่วนใดๆ จะต้องมั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้าหรือมีอันตรายเกิดขึ้น ต้องมีการป้องกันอย่างเหมาะสม สำหรับการตรวจสอบทั่วไป มีดังนี้

 • การระบายอากาศในห้องไฟฟ้า
 • การระบายอากาศและท่อไอเสียในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • สายไฟฟ้า
 • เซอร์กิตเบรกเกอร์
 • แบตเตอรี่
 • จุดต่อสายหรือขั้วต่อ

การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นการจุดบกพร่อง การเสื่อมสภาพ หรือความผิดปกติที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยให้ทำการบันทึกค่าผลการตรวจสอบและนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขต่อไป สำหรับการตรวจสอบมีหลายรายการ ดังนี้

 • ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจสอบตู้เมนสวิตช์
 • ตรวจสอบแผงย่อย
 • ตรวจสอบโคมไฟ หลอดไฟ หรือระบบให้แสงสว่างต่างๆ
 • ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความถี่ในการตรวจสอบและการบำรุงรักษา

ทั้งนี้ ความถี่ในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อม โดยปกติจะตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี หรือ ปีละครั้ง ซึ่งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าควรมีความถี่เท่าไหร่ ให้พิจารณาจากปัจจัยดังนี้

 • ความถี่ในการทำงาน
 • ความถี่ในการตัดกระแสลัดวงจร
 • สภาพการกัดกร่อนของบรรยากาศ
 • ณ อุณหภูมิโดยรอบและความชื้น

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน้าที่ของช่างเทคนิคไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า หรือฝ่ายวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน นอกจากจะมีความสำคัญทางกฎหมายแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนกระบวนการผลิต สร้างความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าด้วย ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนได้นั่นเอง ทั้งหมดนี้ ก็คือ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี มีแนวทางหรือมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร ใครเป็นผู้ตรวจสอบ และต้องตรวจสอบอะไรบ้าง จริงๆ แล้วรายละเอียดการตรวจสอบมียิบย่อยมากกว่านี้ และต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพอสมควร

เพราะอะไรจึงต้องมองหาการรับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก

หากว่าใครที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ ก็คงจะคิดเหมือนกันใช่หรือไม่ว่าการทำธุรกิจที่ดีและเหมาะสม ควรทำแบบเป็นบุคคลจะดีกว่า แต่แท้ที่จริงแล้วการทำแบบที่เป็นในนามบุคคลอาจจะไม่ได้เหมาะสมอย่างที่คิด เพราะเวลาที่เรานั้นดำเนินงานไปสักช่วงหนึ่ง เราก็จะต้องมีการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิม ส่งผลให้เกิดการจดทะเบียนบริษัท แต่ด้วยความที่บางคนอยากจะประหยัดงบ ก็เลยเลือกที่จะจดทะเบียนแบบนิติบุคคล ราคาถูก การจดทะเบียนบริษัทราคาถูกมีข้อดีดังนี้

1.ทำให้ลูกค้าเชื่อถือในตัวเรา

สิ่งแรกที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จนส่งผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจ อันจะนำพาไปสู่การตั้งบริษัท ก็คือการจดทะเบียนแบบนิติบุคคลนั่นเอง โดยการจดทะเบียนแบบนิติบุคคล จะทำให้คุณได้งานตามที่ต้องการ โดยเฉพาะเมื่อลูกค้าหรือว่าบริษัทคู่ค้าของเรานั้นทำงานหรือติดต่องาน หากว่าให้เลือกระหว่างบริษัทที่จดทะเบียนแล้ว กับบริษัทที่ไม่จดทะเบียน แน่นอนว่าเขาจะต้องเลือกบริษัทที่จดทะเบียนแล้วอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ในขณะเดียวกัน บางกรณีที่หลายๆ คนมองหาแหล่งรับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก ก็เพราะว่าอยากจะประหยัดงบไปใช้ในส่วนอื่นๆ นั่นเอง

2.อยากได้เงินไปลงทุนอย่างอื่น

อีกหนึ่งสิ่งที่ถือเป็นสิ่งซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสำหรับหลายๆ คนก็คือ บางคนอยากจะได้เงินไปลงทุนอย่างอื่นๆ นั่นเอง ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็ได้แก่ การจ้างพนักงานเพิ่มเติม ในขณะที่บางคนอาจจะอยากได้เป็นเงินสำหรับลงทุนขยายกิจการ ซึ่งการก่อตั้งบริษัท โดยจดทะเบียนกับแหล่งรับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูกถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด มีเงินทุนจำนวนมาก สำหรับการที่เรานั้น จะเปิดบริษัทแล้วคิดหนักว่าจะหาเงินทุนจากที่ไหน ก็ได้คำตอบกันแล้วว่าการหาที่จดทะเบียนบริษัทราคาถูกน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม

3.ทำบัญชีโดยมีการเซ็นรับรองได้ง่ายๆ

หลายๆ คนอาจจะไม่รู้ว่าการส่งงบการเงิน และการทำบัญชีโดยที่มีคนเซ็นรับรองนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะว่าการขอกู้เงินจากทางแบงค์ถือเป็นสิ่งที่สะดวกมากที่สุด และรับประกันได้เลยว่าเราจะมีเงินทุนดังที่ใจของเราต้องการแบบไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด

และนี่ก็คือเหตุผลที่หลายๆ คนมองหาการรับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่บางคนยังไม่รู้ก็คือ สิทธิพิเศษทางภาษีนั่นเอง โดยจุดเด่นของสิทธิพิเศษทางภาษีนี้จะทำให้เราสามารถลดหย่อนได้แบบไม่ยากอีกด้วย รับรองเลยว่าเป็นการทำรายได้แบบบุคคลธรรมดา สามารถคิดต้นทุนเหมาได้อีกด้วย เรียกได้ว่าง่ายมากที่สุด

เหตุผลที่ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีการใช้ ” chiller ” ไว้ใช้งาน

ในการทำความเย็นภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีการที่ใช้เครื่องทำความเย็นที่แตกต่างจากบ้านเรือน ซึ่งส่วนมากนั้นจะใช้เครื่องทำความเย็นที่เราเรียกว่า  “chiller ซึ่งมีข้อดีที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “เหตุผลที่เรานั้นควรเลือกใช้ “chiller “ ในการใช้งาน” กับอุตสาหกรรมนะครับ  ว่าทำไมเราถึงควรเลือกใช้ chiller

Chiller คืออะไร

Chiller นั้นเป็นเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดใหญ่อย่างมาก ที่จะมีหน้าที่ในการส่ง และ ผลิต น้ำเย็น และ ปรับ อุณหภูมิน้ำ และ ส่งกลับไปยังเครื่องปรับอากาศภายในห้องต่าง ๆ เพื่อทำให้ความเย็นนั้นถูกส่งอออกไปในทุก ๆ ที่ ของอาคารเพื่อทำให้ห้องต่าง ๆ ภายในอากคารนั้นมีความเย็นมาตามเครื่องปรับอากาศนั้นเอง

อุปกรณ์ทำความเย็น

นอกจาก “chiller “ แล้ว การทำความเย็นนั้นมีอุปกรณ์อื่น ๆ อีกด้วยนะครับ ซึ่งจะมีทั้ง คอยล์ร้อน , คอยล์เย็น , และ ตัวลดความดัน เรามาลองดูกันดีกว่านะครับ ว่าแต่ละตัวนั้นมีหน้าที่อะไรบ้าง

คอยล์ร้อน :  หรือ ที่เราเรียกว่า ตัวควบแน่น จะเป็นอุปกรณ์ที่ ที่ชะระบายความร้อน ให้กัยสารทำความเย็น ที่ระเหยเป็นก๊าซ และทำให้เกิดการควบแน่น ของสารทำความเย็นให้กลายเป็นของเหลว เพื่อส่งออกไปตามเครื่องปรับอากาศตามห้องต่าง ๆ

คอยล์เย็น :  คอยล์เย็นนั้นจะมีหน้าที่ในการทำความเย็น โดยการดึงความร้อนจากรอบคอยล์เย็นเพื่อทำให้สารทำความเย็นที่กำลังเป็นของเหลวระเหยกลายเป็นก๊าซ และ เมื่อเจอกับคอยล์ร้อนที่ส่งออกมาจะทำให้กลายเป็นความเย็นถูกส่งออกไปนั้นเอง

อุปกรณ์ลดความดัน : นั้นมีหน้าที่ลดปริมาณ สารทำความเย็น ที่ไหลเข้าไปในคอยล์เย็นและ ช่วยลดความดันของสารทำความเย็น เพื่อให้ได้สารทำความเย็นที่มีสภาพเป็นก๊าซ

คอมเพรสเซอร์ : คืออุปกรณ์ที่มีหน้าทำดูดสารทำความเน็นในสภาพเป็นก๊าซเข้ามา และ อัดให้เกิดความดันสูงทำให้ก๊าซนั้นมีความร้อนเพิ่มขึ้น

ทำไมเราถึงควรเลือกใช้ “chiller

ใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ : ซึ่ง chiller นั้นจะสามารถทำความเย็นได้ ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ เพราะว่าจะต้องมีการเดินระบบที่ค่อนข้างใช้พื้นที่ดังนั้นสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ การติดเครื่องปรับอากาศให้ครบทุกห้องดูท่าจะเป็นการเปลืองงบประมาณมากกว่า

ทำความเย็นได้พร้อม ๆ กัน : เพราะว่ามีตัวควบคุมความเย็น และ ท่องส่งความเย็นที่มาจากที่เดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใหญ่ขนาดไหนก็ตาม หรือ มีอาคารและ ห้องที่ใหญ่ขนาดไหนก็สามารถทำความเย็นได้อย่างแน่นอน

ดังนั้นจะเห็นว่าการทำความเย็นภายในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้นการเลือกใช้ “chiller “ นั้นค่อนข้างจะตอบโจทย์มากกว่าอย่างมากนะครับเพราะว่าตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของพื้นที่การใช้งานรวมไปถึงเรื่องของการทำความเย็นนั้นค่อนข้างจะตอบโจทย์อย่างมาก และทำให้ประหยัดในการในเรื่องของงบประมาณมากกว่าอย่างมากนะครับ เพราะว่าสามารถทำให้การทำความเย็นนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ  ดังนั้นสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้นการเลือกใช้ “chiller “ นั้นตอบโจทย์กว่าอย่างมากนะครับ

จริงหรือนี่ ประกันภัยรถยนต์ มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุได้

แม้ว่าสถานการณ์การณ์โควิด จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องอยู่บ้านมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรมนุษย์เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องเดินทางสัญจร จึงต้องมีการใช้รถอยู่เป็นประจำ ซึ่งเมื่อมีการเดินทาง มีการใช้รถ ก็ย่อมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และหนึ่งสิ่งที่คนมีรถจะต้องทำเพื่อสร้างความสบายใจให้กับการใช้รถเดินทางก็คือ การทำประกันภัย รถยนต์เอาไว้จะได้คลายกังวลลงไปได้บ้าง

แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือ ประกันภัยรถยนต์ไม่ได้มีส่วนดีแค่ดูแลชดเชยเรื่องค่าเสียหายหลังจากเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเท่านั้น แต่ประกันรถยังมีส่วนช่วยในเรื่องการป้องกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วย เรื่องนี้เป็นจริงแค่ไหนมาพบคำตอบกันเลย

ทำความเข้าใจเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ

ก่อนที่จะไปดูว่าประกันรถนั้นมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างไร ก็ลองมาทำความเข้าใจเรื่องสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกันก่อน จะได้ทำให้ผู้ขับขี่ทุกคนได้ตระหนักก่อนว่า พฤติกรรมอะไรที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้าง

1.พฤติกรรมส่วนบุคคลในการขับรถ

 • ขับรถเร็ว นี่คือสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ
 • เมาสุรา เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของการอุบัติเหตุบนท้องถนนในบ้านเรา แม้ว่าเราจะมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาแต่อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากพฤติกรรมเรื่องนี้ก็ยังคงมีต่อเนื่อง
 • ขับตามใจ การขับตัดหน้า ขับจี้ชิดคันอื่น ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นกัน
 • การใช้มือถือขณะขับรถ

2.ไม่เช็กสภาพความพร้อมรถ

เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก บางครั้งรถไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมขับแต่ผู้ขับขี่ก็ฝืน จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ

3.ไม่ชินหรือปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมไม่ได้

บางคนเป็นมือใหม่ ยังขับรถไม่เก่ง บางคนเจอสภาพแวดล้อมไม่ดี อย่างถนนลื่นเพราะเปียกฝน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งสิ้น

ประกันภัยรถยนต์ ช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างไร

ถึงตรงนี้หลายคงสงสัยว่าแล้ว ประกันรถช่วยลดอุบัติเหตุได้ยังไงบ้าง เหตุผลที่ประกันรถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ก็คือ

ลดความกังวล

การทำประกันภัยรถยนต์ไว้ มีส่วนช่วยให้ผู้ขับขี่ลดความเครียด ความกังวลในการขับขี่ลงได้ โดยเฉพาะผู้ขับขี่มือใหม่ที่มักจะตื่นเต้นทุกครั้งที่ขับรถ เมื่อขับขี่ได้แบบไม่มีกังวลจึงสามารถควบคุมรถได้ดี จึงทำให้ไม่มีอุบัติเหตุ

ไม่อยากเคลมประกัน

ประกันรถเป็นสิ่งที่คนตัดสินใจซื้อไว้แต่มักจะไม่ต้องการใช้ เป็นสิ่งที่คนทำไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินจริง ๆ เท่านั้น คือ มักจะเน้นไปในเชิงที่ว่า มีเผื่อไว้กรณีคันอื่นมาชนเรา คนส่วนใหญ่จะคิดในแง่นั้น ในความเป็นจริงแล้วมีหลายครั้งที่เราอาจพลาดและเผลอไปในการขับรถ ทำให้เราเองเป็นฝ่ายผิด

หากเราเป็นฝ่ายผิดและต้องมีการขอเคลมประกัน จะส่งผลต่อประวัติการขับขี่ของเราด้วย และนั่นทำให้เราจะต้องมีการจ่ายเบี้ยแพงขึ้น หรือบางทีเคลมประกันบ่อย ๆ เวลาจะต่อประกันก็ทำได้ยากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนพยายามตั้งสติให้มากขึ้นเวลาขับรถ พยายามทำใจให้เย็นลงทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีเหตุให้เคลมประกัน จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงด้วย

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คงจะพอยืนยันได้แล้วว่าประกันรถยนต์นั้นก็มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้จริง ๆ จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ขับขี่ทุกคนควรจะเลือกทำไว้ และถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะเลือกทำประกันกับที่ไหนดี แนะนำลองดูประกันภัยรถยนต์จากเว็บไซต์ EasyCompare ดูก็ได้ เปรียบเทียบประกันได้ฟรีและซื้อได้ทันทีแบบสะดวกสุด ๆ เลย

ประกันรถยนต์2+ หรือประกันรถยนต์3+ ดี

หลายคนที่กำลังมองหาประกันรถยนต์ดีๆ สักแผนหนึ่ง อาจกำลังลังเลในการเลือกประกันรถยนต์2+และประกันรถยนต์3+ เพราะในแผนประกันรถยนต์แบบพลัสนี้ต่างก็ให้ความคุ้มครองที่ดี ครอบคลุมความต้องการในราคาค่าเบี้ยประกันที่พอเหมาะ เป็นแผนประกันที่พลัสความต้องการในราคาย่อมเยาจนน่าดึงดูด ในบทความนี้เราจึงจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้งสองแผนประกันที่ใกล้เคียงกัน 

ในส่วนของประกันรถยนต์2+ นั้นได้ชื่อว่าเป็นแผนประกันราคาคุ้มค่าที่มีความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมสูงที่สุด โดยแผนประกันรถยนต์2+ นั้นจะให้ความคุ้มครองทั้งต่อผู้เอาประกันภัยและต่อคู่กรณีในอุบัติเหตุ อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองไปถึงกรณีที่รถยนต์เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตั้วแต่ไฟไหม้หรือน้ำท่วมด้วย ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือหากรถยนต์เกิดการสูญหาย ประกันรถยนต์2+ ยังเข้ามาให้ความช่วยเหลือในกรณีนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งความคุ้มครองของประกันรถยนต์2+ นั้นต่างกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพียงแค่ว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ จะคุ้มครองเพียงกรณีรถชนรถเท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปถึงกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีคู่กรณีด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว ประกันรถยนต์2+ มีความครอบคลุมที่สูงกว่าประกันรถยนต์3+ ค่อนข้างมาก 

ประกันรถยนต์3+ มีจุดเด่นที่ค่าเบี้ยประกันราคาค่อนข้างถูก มักจะแตกต่างจากประกันรถยนต์ชั้น 3 ไม่มาก แต่เพิ่มความคุ้มครองคือครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อรถยนต์ของคู่กรณีและรถยนต์ของผู้เอาประกัน ซึ่งความแตกต่างของแผนประกันรถยนต์ชั้น 3+ กับแผนประกันรถยนต์ชั้น 2+ คือการที่แผนประกันรถยนต์ชั้น 3+ ไม่คุ้มครองในกรณีภัยพิบัติหรือการสูญหายนั่นเอง โดยแผนประกันภัยชั้น 3+ จะคุ้มครองเพียงกรณีอุบัติเหตุรถชนรถเท่านั้น ไม่รวมไปถึงกรณีที่ไม่สามารถหาคู่กรณีได้และไม่รวมไปถึงความเสียหายจากการเฉี่ยวชนหรือรอยขีดข่วนจากสิ่งของต่างๆ 

ดังนั้น หากว่าความต้องการของคุณไม่ได้จำเป็นต้องมีการคุ้มครองที่กรณีของการสูญหายหรือภัยพิบัติธรรมชาติแล้ว การซื้อแผนประกันภัยชั้น 3+ ก็ถือว่าให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าราคาเบี้ยประกันราคาถูก แต่ถ้าหากว่ามีความต้องการในส่วนของภัยพิบัติแล้ว การเลือกประกันรถยนต์2+ ที่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้และมีความคุ้มครองอื่นๆ เกือบเทียบเท่าประกันภัยชั้น 1 ในราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่าก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม 

เพชรแท้ ราคาถูก อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อ ควรพิจารณาจากอะไร

เพชร คือ เครื่องประดับที่มีค่าราคาสูง หลายคนปรารถนาที่จะครอบครอง โดยเพชรเป็นอัญมณีในรูปแบบหนึ่งของคาร์บอนและขึ้นชื่อว่ามีความแข็งมากที่สุด เพชรมีด้วยกันหลายสีสัน แต่สีสันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือสีขาวบริสุทธิ์นั่นเอง ในขณะเดียวกัน เพชรที่มีหลายสีสันหรือเรียกว่า “Fancy Color Diamonds” ซึ่งเป็นเพชรที่หายาก จึงทำให้มีราคาสูง การเลือกซื้อเพชรจะพิจารณาจาก ร้านจำหน่ายเพชรที่โฆษณาว่า เพชรแท้ ราคาถูกอย่างเดียวอาจไม่พอ โดยจะต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วยดังนี้

ปัจจัยการเลือก เพชรแท้ ราคาถูก จากร้านขายเพชร

1.พิจารณาจากแหล่งซื้อเพชรที่มีความน่าเชื่อถือ

ไม่ว่าจะซื้อของหรือซื้อสินค้าใดๆ ก็ตาม เชื่อว่าปัจจัยแรกที่ผู้ซื้อจะต้องให้ความสำคัญ ก็คือ เรื่องของราคา และนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ขายต่างพากันออกมาแย่งชิงลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีราคาถูก โดยเป็นเหมือนคำเชิญชวนหรือคำโฆษณา บางครั้งของราคาถูกๆ ก็อาจไม่ได้ดีเสมอไป โดยเฉพาะสิ่งของที่มีราคาสูง อย่างเช่น เพชร ซึ่งผู้ซื้อจะต้องพิจารณาให้ดีก่อนซื้อ ควรมองหาร้านจำหน่ายเพชรที่มีใบเซอร์รับรอง จากสถาบันชั้นนำเท่านั้น และเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเพชรที่ได้มานั้นสวยงามและมีมาตรฐานอย่างแท้จริง และเพื่อป้องกันการถูกหลอก จะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรี นอกจากนั้นยังควรเลือกร้านขายเพชรที่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพชร มีการรับประกันสินค้าและมีการบริการหลังการขายที่ดีด้วย

2.เลือกเพชรที่ชอบที่สุด

แม้ว่าเพชรเม็ดนั้นจะมีราคาถูก แต่หากไม่ใช่เพชรที่คุณชื่นชอบ อาจทำให้คุณมองไม่เห็นคุณค่าของมัน ทางที่ดี ควรศึกษาว่าเพชรที่คุณชื่นชอบนั้นมีราคาประมาณเท่าไหร่ จากนั้นก็ทำการเก็บหอมรอมริบ เพื่อให้ได้จำนวนเงินเท่ากับราคาเพชรที่คุณต้องการ เคล็ดลับในการเลือกซื้อเพชรสีขาว ที่มีความสะอาด แนะนำให้เลือกเพชรเกรดที่สวยที่สุดคือ 3 Excellent เท่านั้น

3.ตรวจสอบความเรียบร้อยของเพชร

เมื่อซื้อเพชรมาพร้อมกับใบเซอร์เรียบร้อยแล้ว ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ ควรทำการตรวจสอบเลขใบเซอร์บนขอบเพชรว่าตรงกับใบเซอร์นั้นหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเพชรนั้นถูกต้องและเป็นของแท้แน่นอน จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลัง

เพชร เป็นเครื่องประดับที่มีราคาสูง ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อ ควรคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง และเพื่อให้ได้ เพชรแท้ ราคาถูก ที่มีคุณภาพดี ของจริง 100 %  ไม่ใช่เพชรย้อมแมว ก่อนซื้อควรพิจารณาตามคำแนะนำข้างต้น หรือจะลองเปรียบเทียบแหล่งจำหน่ายขายเพชรที่มีความน่าเชื่อถือด้วยกันหลายๆ แห่ง เพื่อตรวจสอบดูว่าแหล่งไหนมีราคาที่ถูกกว่ากัน เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อ ช่วยทำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

รูปแบบของโกดังสินค้า และวิธีการจัดการโกดังสินค้าที่ดี

โกดังสินค้า หรืออาคารสำหรับเก็บสินค้า ถือว่าเป็นอาคารที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจประเภทการขนส่งสินค้า การนำเข้าสินค้า หรือธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก มีตั้งแต่ โกดังให้เช่า ที่เป็นขนาดเล็ก สำหรับธุรกิจขนาดย่อม ไปจนถึงโกดังขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจส่งออกระดับประเทศ ส่วนองค์กระกอบด้านในของคลังสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ใช้กับธุรกิจประเภทใด

โดยรูปแบบของโกดังสินค้า สามารถจำแนกได้หลายประเภท ตามชนิดของธุรกิจ และขนาดของธุรกิจ เพื่อให้ทกท่านเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของโกดังเราก็มีข้อมูลในส่วนวนี้มาให้ทุกท่านได้ดู เผื่อว่าท่านใดสนใจอยากจะเช่าเอาไว้ทำธุรกิจส่วนตัวบ้าง

รูปแบบของโกดังสินค้า ที่ควรรู้

โกดังสินค้าส่วนตัว โดยเอกชนเป็นเจ้าของเอง ไม่ได้ขึ้นกับใคร จะเป็นเจ้าของโกดังใช้เอง หรือว่าเปิดให้ลูกค้าเข้ามาเช่าก็ได้

โกดังสินค้าสหกรณ์ มีสหกรณ์เป็นเจ้าของ สามารถเปิดให้บริษัทต่างๆ ที่ต้องการเข้ามาเช่าทำธุรกิจได้

โกดังสินค้าแบบสาธารณะ มีรัฐวิสาหกิจเป็นจ้าของ ให้บริษัทเอกชนเข้ามาเชาเพื่อเก็บสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้า เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้สินค้าได้ถูกจัดส่งได้เร็วขึ้น

เพราะฉะนั้นในการจับเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าที่สุด ทางผู้เช่าควรรู้วัตถุประสงค์ของการเช่าก่อน เพื่อที่จะได้เลือกโกดังให้เหมาะกับสินค้า หรือธุรกิจของเราเอง ดังนั้นเราจะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ถ้าต้องการเก็บสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเกิดความคุ้มค่าที่สุด มีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

วิธีการจัดการโกดังเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

โกดังให้เช่า

1.การควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับสินค้า

สินค้าแต่ละชนิด ใช้วิธีการเก็บรักต่างกัน การเลือก โกดังให้เช่า ต้องดูอุณหภูมิของทางโกดังด้วยว่าเป็นอย่างไร สภาพอากาศด้านในเหมาะสมกับตัวสินค้าหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหลัง

2.มีระบบการจัดเก็บที่ดี

การจัดเก็บสินค้าในโกดัง จะต้องวางแผนให้ดี ว่าควรเก็บรักษาอย่างไรเพื่อให้การนำสินค้าเข้า หรือถ่ายถ่ายสินค้าออกให้เป็นระบบ และเข้าถึงได้ง่าย ต้องมีการแข่งสัดส่วนให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน

3.การติดตามสินค้าในโกดัง

เพราะการจัดเก็บสินค้าในโกดัง จะมีสินค้าอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้การเข้าถึงสินค้าแต่ละชนิดแต่ละแบบ อาจจะทำได้ยาก หากไม่มีระบซอฟท์แวร์เข้ามาช่วย หากมีซอฟท์แวร์ระบบเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ การติดตามสถานะของสินค้าที่เข้าออก ก็จะทำได้ง่ายขึ้น

4.มีระบบการขนส่งที่ดี

ระบบการขนส่งในการเคลื่อนย้ายสินค้า ควรจะเป็นระบบที่มีคุณภาพ รวดเร็ว

5.ระบบการรักษาความปลอดภัย

เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการเช่าโกดัง เพราะอันตรายต่างๆ เกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการลักขโมย ความเสี่ยงอย่างอื่นเช่น ไฟไหม้ ปัญหาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีระบบการรักษาหรือการป้องกันที่ดี เมืท่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น ความเสียหายจะมากกว่าแน่นอน

โกดัง-ให้เช่า

ตอนนี้เราก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ โกดังให้เช่า แล้วว่ามีประเภทใดบ้าง รวมถึงวิธีการที่จะทำให้การจัดเก็บรักษาสินค้าในโกดัง มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าทุกชนิด ควรจะรู้ หากเลือกที่จะเช่าโกดัง แทนการสร้างโกดังเป็นของตัวเอง ก็ต้องดูให้ละเอียดเสมอ

ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://industrial.frasersproperty.co.th/th/home/

สายหวานต้องลอง 5 The Banana Warrior Menu ตัวเลือกดี ๆ เพื่อสายสุขภาพโดยเฉพาะ

ต้องยอมรับว่าเทรนด์สุขภาพกำลังมาแรงจริง ๆ โดยเฉพาะเทรนด์อาหารสุขภาพที่สังเกตได้ว่าหลายแบรนด์ได้หันมาทำอาหารออร์แกนิค เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรักสุขภาพ ไม่เว้นแม้แต่เมนูของหวาน ซึ่งแม้จะเป็นเมนูทานเล่นแต่กลับแทรกด้วยประโยชน์ดี ๆ และสำหรับใครที่รู้ตัวว่าเป็นสายหวาน ชื่นชอบการรับประทานขนมปังและเค้กเป็นชีวิตจิตใจ ห้ามพลาดชิมความอร่อยจาก The Banana Warrior ร้านขนมเพื่อสายสุขภาพที่เกิดจากความรักและแรงบันดาลใจที่ต้องการนำเสนอขนมอร่อย ทานแล้วสุขภาพดี ที่สำคัญยังใช้กล้วยเป็นส่วนผสมหลักของหลายเมนู และวันนี้เราขอบอกต่อ 5 The Banana Warrior Menu ที่รับรองว่าเมื่อได้ทานต้องไม่ผิดหวัง

1. Bunny Bread

เค้กแครอทโฮมเมดที่ทางร้านเลือกใช้แครอทสดใหม่จากสถานที่ปลูกแบบออร์แกนิค ไม่ลืมใส่กล้วยเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อม รวมถึงวอลนัท ที่สำคัญเป็นเมนูปราศจากน้ำตาล เรียกได้ว่าทั้งดีต่อสุขภาพและดีต่อใจจริง ๆ

2. Triple X It

มากันที่เมนูขนมเอาใจคนรักโกโก้กันบ้าง โดยแค่เห็นหน้าตาก็คาดเดาได้เลยว่าต้องเข้มข้นสุด ๆ โดยทางร้านเลือกใช้โกโก้ที่ดีที่สุดในการออกแบบเมนูนี้ ความพิเศษคือการจัดเต็มโกโก้เพื่อความเข้มข้นมากขึ้น ทำให้ทุกครั้งที่รับประทานนอกจากจะไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพแล้ว ยังได้ลิ้มรสอร่อยจากโกโก้แท้ ๆ แบบเต็มคำอีกด้วย

3. Queen Caramel

แค่ชื่อเมนูก็พอคาดเดาได้แล้วว่าต้องเป็นอีกหนึ่งเมนูดี ๆ ที่ต้องจัดเต็มความพิเศษเอาไว้ โดยเมนูนี้อัดแน่นด้วยส่วนผสมจากกล้วย คาราเมล และดาร์กช็อกโกแลต รสชาติหวานน้อยแต่แสนกลมกล่อม เชื่อว่าต้องถูกใจคนชอบอาหารออร์แกนิค อย่างแน่นอน

4. Cry Me a Raspberry

อีกหนึ่ง The Banana Warrior Menu ขายดีประจำร้าน เพราะรสชาติอร่อยจนหลายคนติดใจสั่งซ้ำ นั่นคือเมนูเก๋ ๆ อย่าง Cry Me a Raspberry ซึ่งเป็นเมนูวีแกนที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน เฟ้นหาเฉพาะวัตถุดิบสดใหม่ปลอดสารพิษ ไม่ว่าจะเป็น กล้วย โกโก้ มิกซ์เบอร์รี น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิค เพื่อการออกแบบเมนูรสชาติแสนลงตัว

5. Squeeze My Lemon

มากันที่เมนูคุ้กกี้กันบ้าง บอกเลยว่ารสชาติดีไม่แพ้เมนูอื่น ๆ จุดเด่นคือการเลือกเลมอนมาเป็นส่วนผสมทำให้ได้รสชาติไม่หวานมาก มีกลิ่นหอม และเพิ่มความกลมกล่อมด้วยส่วนผสมจากอัลมอนด์ทำให้ได้รสชาติแปลกใหม่อันมีเอกลักษณ์ในแบบ The Banana Warrior

แต่ละเมนูต้องบอกเลยว่าคนที่รักขนมอร่อย ๆ แต่ก็ยังใส่ใจสุขภาพไม่ควรพลาดสั่งขนมจากร้านนี้ โดยนอกจากความอร่อยที่มาพร้อมสุขภาพดีแล้ว The Banana Warrior Menu ยังคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี เน้นส่วนผสมออร์แกนิค และออกแบบทุกเมนูอย่างตั้งใจ เพื่อให้สายหวานที่รักสุขภาพได้อิ่มอร่อยและฟินกับรสชาติขนมที่ออกแบบมาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ

3 สิ่งที่มือใหม่ “มักพลาด” จนทำให้อดได้งาน

                เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นอาจะเคยบอกว่า “งานหายาก” ทั้ง ๆ ที่สมัครไปหลาย ๆ ที่ก็แล้ว แต่ยังไม่มีที่ไหนติดต่อกลับมาเลยสักที่หากมองในแง่ดีเราอาจจะไม่เข้าตา หรือ ความสามารถของเราอาจจะยังไม่ผ่านก็ได้ แต่ในอีกแง่หนึ่งนั้นคือ “เราพลาด” ในสิ่งที่เล็ก ๆ ไปหรือ เปล่าครับ ? วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่หลาย ๆ คนมักจะพลาดในตอน สมัครงาน กัน จนทำให้ชวดงานดี ๆ ไปก็ได้ เรามาลองกันในบทความนี้ดีกว่านะครับ

Resume ไม่เป็นปัจจุบัน

            สิ่งแรกที่สำคัญเลยนั้นคือ “Resume” นั้นไม่เป็นปัจจุบันหรือเปล่า? บางทีเราอาจจะมีทักษะ หรือ ย้ายถิ่นที่อยู่มาแล้ว แต่ในระบบออนไลน์ของเราที่เราเคยสมัครในเว็บไซต์หางานออนไลน์ต่าง ๆ อาจจะยังเป็นที่อยู่เดิมก็ได้ เลยทำให้ไม่มีนายจ้าง หรือ บริษัทในพื้นที่ติดต่อกลับเข้ามาดังนั้นลองปรับ Resume และ ประวัติส่วนตัวของตัวเองให้เป็นปัจจุบันดูก่อนก็ได้นะครับ ทางผู้ประกอบการ และ นายจ้างได้หาได้เจอง่ายขึ้น

สมัครงาน

มีทักษะเพิ่มเติมหรือไม่ ?

            แน่นอนว่าทักษะนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ และ บางทีเราอาจจะมีทักษะที่เราเพิ่มเติมมาแต่เราอาจจะลืม หรือ ไม่ได้เขียนลงไปใน Resume ของเราซึ่งบางทีทักษะนั้นผู้ประกอบการบางท่านอาจจะต้องการอูยู่ก็ได้ แต่เรากับลืมเขียนลงไปเลย เลยทำให้อดได้งาน ดังนั้นหากเรามีทักษะที่สามารถใช้หาเงิน หรือ ทักษาะที่จำเป็นต่อการทำงานได้ เราก็อย่าลืมใส่เข้าไปด้วยนะครับ

ไม่ยอมอ่าน Mail

                อีกข้อที่สำคัญนั้นคือ คนเรานั้นชอบที่จะเชื่อทุก ๆ อย่างไว้ใน E-mail เดียวกันหมด ไม่ว่าจะกิน เที่ยว เล่น และ สมัครงาน จนบางที E-mail เกี่ยวกับงานนั้นส่งเข้ามาเราก็ไม่ได้เปิดเพราะคิดว่าเป็น E-mail อื่น ๆ ดังนั้นในเรื่องของ เมลล์นั้นต้องขยันอ่านด้วยนะครับ เพราะบางทีเราอาจจะพลาด E-mail ที่สำคัญไปก็ได้

                นี้เป็นเพียงข้อที่พลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ นะครับ มีเหตุการณ์อีกมากมายที่ทำให้พลาดในเรื่องของการสมัครงานไปดังนั้นเราจะต้องพยายามสังเกตุดี ๆ ในทุก ๆ การเคลื่อนไหวของ E-mail นะครับจะได้ไม่พลาดอีก

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับเมื่อเปลี่ยนมาใช้ หลอดไฟ led t8

                หลอดไฟ led t8 มีข้อดีเยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟชนิดนี้กันให้มากขึ้น ใครที่ยังลังเลอยู่ขอบอกเลยว่านี่เป็นหลอดไฟที่ใช้งานง่าย ติดตั้งก็ง่าย ประหยัดพลังงาน ดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดีงามขนาดนี้จะรออะไร ไปซื้อมาใช้กันดีกว่าค่ะ

หลอดไฟ led t8

นอกจากเรื่องความประหยัดแล้ว หลอด led นั้นยังมีข้อดีอยู่อีกมากมาย โดยจะขอพูดถึงหลอด led T8 หรือแบบท่อตรง ที่นิยมใช้กันอย่างมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ องค์กรบริษัท ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือแม้แต่ที่พักอาศัย ต่างก็เปลี่ยนมาใช้กันมากขึ้น แต่หลายๆท่านอาจกำลังสงสัยว่า led T8 คืออะไร ซึ่ง T นั้นย่อมาจาก Tube หมายถึงหลอดไฟที่มีลักษณะของหลอดที่ผอมแบบเดียวกับท่อ ส่วนเลข 8 เป็นขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางหลอดไฟ มีหน่วยเป็นหุน T8 = 8 หุน หรือ 1 นิ้ว โดยมีขั้วหลอดเป็นแบบเขี้ยวชนิด G13 ซึ่งหลอด led t8 ได้ถูกนำมาใช้งานแทนหลอดฟลูอเรสเซนต์ t8 นั่นเอง เรามาดูกันว่า หลอด led t8 มีข้อดีอะไรอีกบ้าง?

ตั้งแต่สมัยก่อนจนกระทั่งปัจจุบันหลอดไฟมีการพัฒนาไปอย่างมากมาย แต่ก่อนเราอาจจะเคยได้เห็นโฆษณาที่สนับสนุนให้ไปใช้หลอดตะเกียบเบอร์ 5 เพราะว่าประหยัดพลังงาน แต่ตอนนี้มีหลอดไฟชนิดที่ประหยัดไฟได้มากกว่ามาใช้ทดแทนแล้ว ซึ่งก็คือหลอดไฟ led นั่นเอง แต่หลอด led ก็ยังมีแยกย่อยไปอีกหลายชนิดด้วยกันดังนั้นวันนี้จะขอพูดถึงแค่หลอด led t8 ซึ่งเป็นหลอดที่นิยมนำมาใช้ทดแทนหลอดผอมฟลูออเรสเซนต์ตามบ้านเรือนกัน

ข้อดีของหลอดไฟ led t8

 1. ประหยัดไฟ หลอดไฟ led t8 ใช้แล้วช่วยประหยัดพลังงานมากกว่า 50% ข้อดีคือจะช่วยลดการจ่ายค่าไฟลงด้วย ปัจจุบันนี้จึงมีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าต่างๆเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟชนิดนี้กันเยอะมาก แม้กระทั่งบ้านเรือนทั่วไปก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้แทนหลอดผอมแบบเก่าแล้วเช่นเดียวกัน เป็นการตอกย้ำถึงความประหยัดไฟของหลอดประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี
 2. ปราศจากสารอันตราย หลอด led ต่างจากหลอดไฟแบบเดิมๆเพราะไม่มีสารปรอทหรือโลหะหนักอื่นๆเป็นส่วนผสม ไม่มีสารเรืองแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ ดังนั้นจึงไม่มีการแผ่รังสียูวีด้วย จึงปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า
 3. ไม่ทำลายพื้นผิว โดยทั่วไปแล้วหลอดฟลูออเรสเซนต์จะแผ่รังสียูวีออกมาด้วย ซึ่งรังสีชนิดนี้จะทำลายพื้นผิวได้หลายชนิด หากเป็นวัตถุต่างๆสีก็จะซีดจางลง ผิวพรรณก็จะหมองคล้ำเหี่ยวย่นได้ง่าย ดวงตาเมื่อยล้า แต่หลอดไฟ led t8 ไม่มีรังสีชนิดนี้ เพราะฉะนั้นจึงหมดกังวลเรื่องนี้ได้เลย
 4. เปิดติดเร็ว เพราไม่ต้องใช้ความร้อนในการกำเนิดแสง จึงเปิดแล้วติดเลย ต่างจากหลอดไฟธรรมดาที่ต้องกระพริบ 2-3 ครั้งกว่าไฟจะติด
 5. ช่วยลดอุณหภูมิห้อง หลอดไฟชนิดอื่นๆก่อให้เกิดความร้อนสูง โดยเฉพาะหลอดที่ต้องใช้การเผาไหม้เพื่อจุดไส้หลอด แต่หลอด led ก่อให้เกิดความร้อนต่ำมาก ห้องจึงร้อนน้อยลงและไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักอีกด้วย
 6. มีอายุการใช้งานยาวนาน หลอดไฟส่วนใหญ่ที่มีอายุการใช้งานสั้นก็เพราะว่าเกิดความร้อนสูงในขณะใช้งาน ทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว แต่หลอด led t8 นั้นมีความร้อนน้อยมาก จึงช่วยยืดอายุการใช้งานได้มากกว่าหลอดไฟธรรมดาหลายเท่าตัวเลยทีเดียว
 7. ประหยัดเงิน ถึงแม้ว่าหลอดไฟ led t8 จะราคาแพงกว่าหลอดไฟธรรมดาอยู่พอสมควร แต่เนื่องจากมีอายุการใช้งานนานกว่า แถมไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอย่างบัลลาสต์กับสตาร์ทเตอร์ จึงลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปได้และคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาวด้วย

จากข้อดีต่างๆมากมายข้างต้น เชื่อว่าหลายๆท่านเริ่มสนใจอยากเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ led 8 กันบ้าง ซึ่งหากเราเลือกหลอดไฟได้อย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งาน ก็จะช่วยลดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก งั้นเรามาดูกันว่าในการเลือกใช้หลอด led t8 นั้นจะมีหลักการพิจารณาอย่างไรให้คุ้มค่าและเหมาะสมแก่การใช้งานมากที่สุด